Видання на CD

Звітність 2013 - 2014: станом на 23 грудня 2013р.+ Зразки заповнення форм документів: інформаційна колекція: CD-диск // Все про бухгалтерський облік. - 2014. - №8

Комп'ютерний диск містить бланки звітності, каталоги публікацій та добірку бланків первинних документів для бухгалтерів.


Шановні студенти!

В ч и т а л ь н и й з а л Центральної бібліотеки ім. М. Коцюбинського надійшли нові підручники з правознавства. Сподіваємось вони стануть Вашими вірними та надійними помічниками в навчанні.


/Files/images/obklknig_z_prava/нові надходження з права.jpg Віртуальна книжкова виставка нових надходжень з права в читальний зал ЦБ ім. М.М.Коцюбинського


серпень
/Files/images/obklknig_z_prava/img0070.jpg
Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник / Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко. - К.: Знання, 2012. - 631с. - (Вища освіта ХХІ століття)

/Files/images/obklknig_z_prava/img0076.jpgПорівняльне правознавство: підручник / С.П. Погребняк, Д.В. Лук'янов, І.О. Биля-Сабадаш та ін.; за заг. ред. О.В. Петришина. - Х.: Право, 2012. - 272с.

/Files/images/obklknig_z_prava/img071.jpg

Право Європейського Союзу: навч.посіб. / За заг. ред. Р.А. Петрова. - 2-ге вид. - К.: Істина, 2009. - 376с.

/Files/images/obklknig_z_prava/img0072.jpg
Право Європейського Союзу. Особлива частина: навч. посібн. / За ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова. - К.: Істина, 2010. - 528с.

/Files/images/obklknig_z_prava/img0073.jpgРимське приватне право: навч.посіб. / кол. авт. І.О. Ізарова, Т.М. Вахонєва, Н.В. Павловська; за заг. ред. І.О. Ізарової. - Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. - 302с.

/Files/images/obklknig_z_prava/img0074.jpgКовальчук О.М. Теорія права у працях вчених Київського університету (ХІХ - початок ХХ століття): монографія / О.М. Ковальчук. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 192с.

/Files/images/obklknig_z_prava/img0075.jpg


Порівняльне правознавство (теоретико- правове дослідження): монографія / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: "Видавництво "Фенікс", 2007. - 430с.


травень

/Files/images/obklknig_z_prava/img259.jpg


Трудове право: підручник/ В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін.; за ред. В.В. жернакова. - Х.: Право, 2012. - 496с.

/Files/images/obklknig_z_prava/img260.jpgПрофілактика злочинів: підручник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Ф. Гіда та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Атіка, 2011. - 720с.

/Files/images/obklknig_z_prava/img261.jpgШестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. - 256с.

/Files/images/obklknig_z_prava/img262.jpgПравові системи сучасності: Навч. посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. - К.: Вид-во "Юридична думка", 2012. - 492с.

/Files/images/obklknig_z_prava/img263.jpgКалюжний Р.А., Вовк В.М. Римське приватне право: підручник. - К.: Атіка, 2012. - 408с.

/Files/images/obklknig_z_prava/img264.jpg


Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. - 2-ге вид. переробл. та доповн. - Х.: Право, 2011. - 360с.


лютий

Бойко М.Д.Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, коментарі, роз*яснення): Навч.- метод. посібник. - 3-тє вид., доп. і перероб. / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. - К.: Атіка, 2011. - 620с.


Ви плануєте подати позов


Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати? / Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. - К., 2011. - 44с.


Як визначити компетентний суд


Як визначити компетентний суд у вашій справі? / Автор-упорядник Т.В. Руда. - К., 2011. - 56с.

Бичкова С.С.


Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: Монографія. - К.: Атіка, 2011. - 420с.

Ромовська З.


Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності: Підручник. - К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. - 246с.

Кухарєв О.Є.


Кухарєв О.Є. Спадкове право України: Навч.- практ. посібник / О.Є. Кухарєв. - К.: Алерта, ЦУЛ, 2011. - 222с.

Історія держави і права зар.країн


Історія держави і права зарубіжних країн: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Маймескулов, Д.А. Тихоненков, В.В. Россіхін, С.І. Власенко; за ред. Л.М. Маймескулова. - Х.: Право, 2011. - 520с.

Кiлькiсть переглядiв: 1022