Книги про рідний край

за 2011 рік

обкл.Спас Чернігівський

Спас Чернігівський: 975–річчю першої писемної згадки про Спаський собор у Чернігові… присвячується ця книга / Чернігівська облдержадміністрація, Національний архітектурно – історичний заповідник «Чернігів стародавній»; [авт. кол.: А. Доценко (кер.) та ін.]. – Чернігів: Десна Поліграф, 2011. – 191с.: іл.

Книга отримала премію міського голови та І місце в номінації "науково-популярна література" в обласному літературному конкурсі "Краща книга року-2011", що відбувся 25 травня 2012 року.

Детальніше...


/Files/images/nov_nadhodjennya/img595.jpg

Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. - К.: Стародавній Світ, 2011. - 316с.

В книзі на основі систематизації та аналізу усіх наявних свідчень літописних джерел, а також чисельних архіологічних та анторпологічних матеріалів, висвітлюється історія одного з найзначніших центрів Киівської Русі - міста Чернігова на Десні - починаючи від його появи близько 1300 років тому і до трагічної події 1239 р.(взяття і пограбування військами хана Батия). Видання багато ілюстроване.
Для істориків, археологів, краєзнавців, викладачів, студентів, також усіх тих хто цікавиться історичним минулим України.


обкл.Сіверські скрижалі

Сіверські скрижалі (Краєзнавчий портрет Чернігівщини). - Чернігів: Чернігівське земляцтво, 2010. - 646с.

Книга "Сіверські скрижалі" (Краєзнавчий портрет Чернігівщини) присвячена історії виникнення і розвитку міст і сіл Чернігівської області. Книга розрахована на масового читача, студентів та учнів, вчителів середніх шкіл, краєзнавців, організаторів туризму. У книзі використано різноманітні джерела архівів, історичної літератури, газет і журналів.
/Files/images/nov_nadhodjennya/img124.jpg
Шрагівські читання: Збірник статей і матеріалів. Вип. 1.- Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2011 .- 128с.


До збірника увійшли матеріали І - ІІІ Шрагівських читань, які відбулися у Чернігові у 2007 - 2010 рр. Вони присвячені постаті відомого українського громадсько-політичного діяча, уродженця Чернігівщини Іллі Шрага (1847-1919). Видання розраховане на істориків, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.


обкл.Радянська влада

Радянська влада та православна церква на Чернігівщині у 1919-1930рр. Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Р,Б, Воробей; упоряд. А.В. Морозова, Н.М. Полетун. - Чернігів: видавець Лозовий В.М., 2010. - 408с.Документи та матеріали збірника висвітлюють складні відносини між радянською владою та православною церквою на Чернігівщині в 1919 - 1930 рр., що стали наслідком втілення на практиці декрету про відокремлення церкви від держави і школи від церкви та наступу атеїзму, трагічну долю церков і монастирів, вилучення церковних коштовностей, що перетворилось на їхнє фактичне пограбування.
Збірник розрахований на краєзнавців, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією православної церкви.обкл.Чернігівська міська дума
Шара Л. Чернігівська міська дума( 70-90-і роки ХІХ ст.). - Чернігів: видавець Лозовий В.М., 2010. - 224с.; 8 іл.


Дослідження присвячене процесу формування та функціонування виборного управління Чернігова в останній третині ХІХ ст.Основна увага націлена на вивчення законодавства стосовно міського самоврядування, кількісного й соціального складу виборців і гласних Чернігівської думи; аналізується муніципальний бюджет і діяльність виборних інституцій, спрямована на розвиток комунального господарства, організацію та фінансування пожежної охорони, навчальних закладів, медичного обслуговування населення.
Видання розраховане на науковців, краєзнавців, широке коло читачів.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img114.jpgКачанівка: Альбом автографів. - К.: Темпора, 2010. - 326с.


Серед раритетів Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського особливе місце посідає ошатний альбом, який належав родині Тарновських - власникам маєтку Качанівка. Від 30-хдо 90-х років ХІХ ст. у ньому зібрано 608 автографів гостей Тарновських, у тому числі видатних людей - М. Глінки, М. Маркевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, І. Репіна та багатьох інших. Пропоноване видання альбому "Качанівка" містить факсимільну частину, коментарі та ілюстрації і є джерелом для істориків, літературознавців, мистецтвознавців, генеологів і всіх, хто цікавиться культурним життям України ХІХ століття.обкл.Живопис Чернігова
Адруг А. Живопис Чернігова другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ століть. - Чернігів: Чернігівський ЦНТЕІ, 2010. - 183с.: іл.


Дослідження кандита мистецтвознавства, доцента А.К. Адруга присвячено живопису Чернігова другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ століть - цікавій, але недостатньо вивченій сторінці українського мистецтва.
Видання призначаєтья як для фахівців, так і для широкого кола шанувальників вітчизняного мистецтва.


обкл.Михайло Коцюбинський
Єрмоленко О.І., Коцюбинська Н.М. Михайло Коцюбинський(1864-1913). Життя і творчість. - Чернігів: видавець Лозовий В.М., 2010. - 104с.


Пропонований літературний портрет великого Сонцепоклонника підготували наукові працівники Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М. Коцюбинського, щоб привернути увагу широкого кола читача, вчителів-словесників, учнів старших класів, пропагандистів української культури до особистості великої людини, громадського діяча, неперевершеного майстра художнього слова, який постійно був у пошуку нових стилів та образів.


обкл.К тайнам Чернигова
Кузнецов Г.А. К тайнам Чернигова. Очерки из истории спелео-археологической секции Черниговской городской организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры. - Чернигов: Издатель Лозовой В.М., 2010. - 264с.


Книга рассказывает о деятельности спелео-археологической секции Черниговской городской организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры на территории города Чернигова и его округи с 1967г. и до сегодняшнего времени.
Книга адресована краеведам, учителям, студентам, школьникам и всем небезразличным к древней истории Чернигова.


обкл.Українська архітектура
Ксеневич М.Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі, часі, інформації. Основи українського архітектурознавства. - К.: Українська академія архітектури, Київський національний університет будівництва і архітектури, "МП Леся", 2005. - 426с.: іл.

Книга подає дослідження явища української архітектури на тлі широкого контексту природи, етносу, культури та ін. у просторі, часі, інформації України як основи української архітектури.

Адресована архітекторам-науковцям, проектувальникам, викладачам і студентам архітектурних навчальних закладів, а також усім тим, кому не байдужа доля архітектури України.


обкл.Партизанська слава Черн.обл.


Партизанська слава. Чернігівська область. - Чернігів : Десна Поліграф, 2011 .- 496с.


Науково-документальне видання "Партизанська слава.Чернігівська область" покликано висвітлити трагічні події, які мали місце на тимчасово окупованій території Чернігівщини, у 1941 - 1945 рр. увічнити пам'ять народних месників - партизанів і підпільників.
Книга містить добірку документів, які дозволяють скласти уявлення про партизанський рух в регіоні. У додатках вміщено щоденники активних учасників партизанського руху на Чернігівщині, сьислі відомості про партизанські з'єднання та загони, що діяли на території області, карти і схеми їх пересування та дислокації.
Видання розраховане на широке коло читачів - істориків, краєзнавців, педагогів, усіх, хто цікавиться історією Чернігівщини.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img155.jpg
Екологічний паспорт Чернігівської області.- Чернігів : Б.в., 2011 .- 108с.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img156.jpgДоповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2011 рік.- Чернігів : Б.в., 2010 .- 270с.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img117.jpg
Леп'явко С.А. Чернігів-європейське місто / Сіверський інститут регіональних досліджень; Ред.кол.: В.М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. - Чернігів: видавець Лозовий В.М. , 2010. - 56с.


"Чернігів - європейське місто" належить до серії видань, присвячених розгляду міст і містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. авторами праць є провідні науковці, історики Чернігівщини.
В основу книги професора Сергія Леп'явка покладена коротка історія Чернігова, видана 2009 р. Нова праця доповнена матеріалами з історії архітектури та культури столиці Сіверщини, що є найкращими свідченнями причетності міста до європейського простору.

Кiлькiсть переглядiв: 667