Книги про рідний край

за 2012 рік

/Files/images/2012_krascha_kniga/Вороний.jpg

Георгій Вороний та його родинне оточення. Крізь терни - у вічність. Відновимо імена - відродимо Україну: зб. ст. і матеріалів / Благод. фонд ім. Г. Вороного ; відп. ред. Г. М. Сита [та ін.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2012. - 607 с. : ілюстр.

Книга отримала премію міського голови та І місце в номінації "наукова література" в обласному літературному конкурсі "Краща книга року-2012", що відбувся 27 травня 2013 року.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img532.jpg

Чернігівці - лауреати державних премій: Довідник / упоряд. Т.П. Журавльова, Л.П. Ларіонова, С.М. Сергєєва; Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського. - Чернігів: ПВК "Десна", 2012. - Вид.друге, випр. і допов. - 416с.


Довідник містить інформацію про уродженців Чернігівщини та тих, чиє життя і діяльність пов'язані з нашим краєм, відзначених державними преміями СРСР, УРСР, України.
Для істориків, краєзнавців, музейних працівників, усіх, хто цікавиться історією і культурою Чернігівщини, біографістикою.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img530.jpg
Чернігівській області - 80 років. Фотоальбом / Відповід. ред. Р.Б. Воробей, упоряд. І.І. Гаврись, Н.М. лобанова, І.М. Рябчук. - Чернігів: Десна Поліграф, 2012. - 48с.


У виданні використано документи з фондів Державного архіву Чернігівської області, фото з фондів Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського та фото з архівів В.М. Кошмала, С.В. Бутка, М.П. Рябчука.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img529.jpg

Чернігівській губернії - 210 років. Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Р.Б.Воробей; упоряд. Р.Б. Воробей, І.І. Гаврись, І.М. Рябчук. - Чернігів: Десна Поліграф, 2012. - 384 с.:16 с. іл.

У збірнику містяться документи, що висвітлюють події утворення Чернігівської губернії як самостійної адміністративно-територіальної одиниці у складі Російської імперії, а також різні етапи розвитку губернії у хронологічній послідовності.
Збірник документів розрахований на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, учнів та усіх, хто цікавиться історією Чернігівського краю.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img111.jpg
Собор Різдва Богородиці в Козельці. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – 296с.

Книга присвячена одному з найкращих архітектурних витворів ХVІІІст. в Україні і Росії – собору Різдва Богородиці в Козельці. У книзі подається короткий опис містечка Козельця і його пам’яток, історія родини Розумовських, історія будівництва собору Різдва Богородиці, поданий його художньо-стилістичний аналіз. Окремий розділ присвячений іконам іконостаса собору.

Книга розрахована на широке коло читачів.


/Files/images/nov_nadhodjennya/обкл.Чернігів.jpg

Леп’явко С. Чернігів. Історія міста: науково-популярне видання. – Київ: Темпора, 2012. – 432с.,іл.

Пропонована книга є першою великою працею, присвяченою багатовіковій історії Чернігова – одного з найдавніших міст. України. У ній викладаються основні події історії міста, розповідається про найвідоміших осіб, які в ньому жили, історичні та культурні скарби, що були створені або зберігаються в Чернігові. Автор розглядає історію міста в широкому контексті історії України і водночас, подає багатий фактичний матеріал з щоденного життя чернігівців різних епох. Численні ілюстрації, більша частина яких друкується вперше,дають читачеві змогу краще уявити минуле.


Книга призначена для широкого кола шанувальників історії.


/Files/images/krascha_kniga_roku/книга2012(1).jpg


Васюта О.П. Музична культура Чернігівщини-тезаурус України: Наукові праці з питань історії та теорії музичної культури Чернігівщини. - Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. - 232с.


У книзі представлено широке коло питань, пов'язаних з теоретичними і практичними аспектами розвитку та функціонування музичної культури Чернігівщини. Наголошується значення музичного мистецтва Чернігівщини в загальному обшарі музичної культури України. Висвітлюється історико-культурологічний контекст музичної регіоніки: симфонічного та хорового виконавства, композиторської творчості, бандурництва та лірництва, музичної Шевченкіани Чернігівщини тощо.

Для наукових працівників, мистецтвознавців, викладачів і студентів, всіх хто цікавиться історією та теорією музичної культури Чернігівщини./Files/images/krascha_kniga_roku/книга2012(2).jpg


Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни: Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Корюківка, 14 грудня 2011р.
/ чернігівська обласна адміністрація, Український інститут національної пам'яті. Упоряд.: С.В. Бутко, Р.І. Пилявець. - Чернігів: десна Поліграф,2012. - 144с.


У збірнику представлені матеріали однойменної Міжнародної наукової конференції, проведеної 14 грудня 2011р. у місті Корюківка Чернігівської області на виконання Указу Президента України В.Януковича "Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії" від 22 вересня 2011р. №925.
Збірка вміщує вітання гостям і учасникам конференції від її організаторів, наукові доповіді та повідомлення вітчизняних істориків і краєзнавців, музейних працівників України, Білорусі та Росії, присвячені проблемним питанням руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни, терору і злочинів нацистської окупаційної влади проти мирного населення та питанням державної політики з увічнення пам'яті жертв війни, і конкретно - вшанування пам'яті жертв Корюківської трагедії 1943 р. Видання призначено для істориків, краєзнавців, вчителів і викладачів, студентів, представників органів влади, всіх причетних до реалізації державної політики пам'яті в Україні.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img115.jpg

Чернігівський колегіум. /Нац. архіт.-іст. заповідник «Чернігів стародавній»;[авт.кол.:Ольга Травкіна (кер.)та ін.]. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. - 240с.:іл.Книжка присвячена Чернігівському колегіуму – провідному освітньому й культурному центру Північного Лівобережжя ХVІІІ ст. Висвітлюються питання заснування колегіуму, навчальні програми, викладацький та учнівський склад, бібліотека, діяльність випускників колегіуму. Значну увагу приділено архітектурним особливостям будівлі колегіуму, ії історії у ХІХ і ХХст. Видання адресоване широкому колу читачів – усім, хто цікавиться освітою та культурою України ХVІІІст./Files/images/nov_nadhodjennya/img126.jpg
Чернігово-Сіверська земля.Фотоальбом.
– Чернігів: Десна Поліграф, 2012. - 192с.

Літературно-художнє видання відкриває читачеві історію Чернігово-Сіверського краю, красу його природи, майстерність мешканців, джерела духовності. Фотоілюстрації відимих чернігівських фотомайстрів Миколи Турчина, Віктора Кошмала, Миколи Тищенка, Валентина Вороб’я, Валерія Сорокіна.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img124.jpg

Шрагівські читання: збірник статей і матеріалів/Відп.ред.О.Б. Коваленко. Випуск. 2. - Чернігів : Просвіта, 2012 . - 204с.


До збірника увійшли матеріали ІV Шрагівських читань, які відбулися у Чернігові у вересні 2011 р. і були присвячені відомому українському громадсько-політичному діячу, уродженцю Чернігівщини Іллі Шрагу (1847-1919), його землякам і соратникам. Видання розраховане на істориків, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img130.jpg
Чернігівщина в цифрах у 2011 році: Статистичний збірник. - Чернігів: Головне управління статистики, 2012. - 176с.

У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Чернігівської області у 2011 році в порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, деякі статистичні показники регіонів України.
Видання розраховане на широке коло читачів.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img056.jpg

Державний архів Чернігівської області: анот. реєстр описів. Т. 2. Ч. 2. Кн. 1. Фонди партійних і комсомольських органів / Держ. арх. служба України, Держ. арх. Черніг. обл. ; [авт.-упоряд. Н. Коваль та ін.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2012. - 803 с. - (Спеціальні довідники).


/Files/images/nov_nadhodjennya/img057.jpg

Чернігівські старожитності: зб. наук. пр. Вип. 1(4) / Нац. архіт.-іст. заповідник "Чернігів стародавній", Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; [редкол.: А. Л. Курданов (голова) та ін.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2012. - 166, [1] с., [8] арк. ілюстр. : ілюстр. - Укр., рос.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img058.jpg

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернігівська область : [монографія / авт. кол.: А. К. Адруг та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ук-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. - Київ : Знання України, 2012. - 419 с.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img059.jpg

Український з'їзд у Чернігові, (8-10 червня 1917 р.)/ Держ. арх. Черніг. обл., Сівер. центр післядиплом. освіти ; упоряд. : В. М. Бойко, Р. Б. Воробей, Т. П. Демченко. - Чернігів : [б. в.], 2012. - 97 с. : іл.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img061.jpg

Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції "згори", 1928-1938: зб. док. та матеріалів / НАН України [та ін.] ; [упоряд.: О. Коваленко та ін.]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2012. - 463 с. : табл.

Кiлькiсть переглядiв: 564