Книги про рідний край

за 2013 рік

/Files/images/2013_krascha_kniga_roku/img034.jpg

Спалені села і селища Чернігівщини в 1941-1943 роках: злочини проти цивільного населення: зб. док. і матеріалів / Черніг. облдержадмін. [та ін.] ; [упоряд.: С. В. Бутко, О. В. Лисенко ; відп. ред. Р. І. Пилявець]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2013. - 223 с.

Книга отримала премію міського голови та І місце в номінації "наукова література" в обласному літературному конкурсі "Краща книга року-2013", що відбувся 26 травня 2014 року.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img604.jpg


Черниговский Елецкий Свято-Успенский монастырь. Исторический очерк с приложением "Скарбницы потребной" Ионникия Галятовского в русском переводе.- Чернигов : Десна, 2013. - 312с.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img009.jpg

Сапон В. М. Меди і полини історії / Володимир Сапон. - Чернігів : Десна Поліграф, 2013. - 207 с. : іл.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img010.jpg

Григорьева Л.И. Герои Добрянских лесов / Лариса Григорьева, Виктор Григорьев. - Чернигов : Лозовой В. М., 2013. - 257 с. : ил.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img012.jpg

Устименко В. Є. У кожного своя правда. Істина одна. Корюківка: довічний біль / Василь Устименко ; Черніг. облдержадмін. - Київ : Україна, 2013. - 438 с. : фотогр.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img013.jpg

Раритети державного архіву Чернігівської області : фотоальбом / Черніг. облдержадмін., Держ. арх. Черніг. обл. ; [упоряд. : І. І. Гаврись, І. М. Рябчук]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2013. - 103 с. : іл.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img014.jpg

Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова / Ситий Ю. М. ; Ін-т історії, етнології та правознав. ім. О. М. Лазаревського [та ін.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2013. - 270 с. : ілюстр.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img015.jpg

Біологічне та ландшафтне різноманіття лісових територій ПЗФ Лівобережного Полісся в межах Чернігівської області / [авт. кол.: Т. Л. Андрієнко та ін. ; під заг. ред. Т. Л. Андрієнко] ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Мезин. нац. природ. парк. - Чернігів : Золоті ворота, 2013. - 214 с. : іл. + 1 вкл. арк.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img016.jpg

Чернігівщина в роки нацистської окупації: док. і матеріали / Ін-т історії України НАН Українита [ін.] ; [упоряд.: О. Коваленко та ін.]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2013. - 492, [1] с. : табл.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img017.jpg

Мартиролог встановлених жертв Корюківської трагедії 1943 року: довідник / Черніг. облдержадмін. [та ін.] ; [упоряд. : С. В. Бутко, О. О. Толкачова ; відп. ред. Р. І. Пилявець]. - 2-ге вид., перероб., випр. і допов. - Чернігів : Десна Поліграф, 2013. - 279 с. : іл.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img018.jpg

Ключник С.В. Слід вічності / Світлана Ключник ; літ. ред. П. Дідовича. - Чернігів : Десна Поліграф, 2013. - 295 с. : ілюстр.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img040.jpg

Село Дягова в матеріалах "Генерального опису Лівобережної України 1765-1769 рр." / [упоряд. Д. Казіміров]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2013. - 231 с.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img062.jpg

Леп'явко С. А. Ілюстрована історія Чернігова / Сергій Леп'явко. - Київ : Стилос, 2013. - 207 с. : іл. - Укр., рос., англ.

Кiлькiсть переглядiв: 916