Якщо Ви бажаєте стати користувачем бібліотеки

Ви повинні знати, що майбутні користувачі:

 • Пред’являють паспорт або інший документ, що його замінює, і повідомляють за згодою необхідні персональні дані для заповнення реєстраційної картки і оформлення читацького формуляра;
 • Підтверджують особистим підписом згоду про виконання Правил користування бібліотекою на реєстраційній картці та читацькому формулярі – документі, який підтверджує факт видачі з бібліотечного фонду і повернення видань в бібліотеку;
 • Діти і підлітки до 16 років записуються до бібліотеки на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти;
 • Щорічно з 1 січня в бібліотеці проводиться перереєстрація користувачів;
 • Відвідування масових заходів бібліотеки здійснюється у вільному режимі або за запрошеннями

Користувачі мають право:

 • на бібліотечне обслуговування на території м. Чернігова, яке може бути у формі: абонементу (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек;
 • брати участь у роботі бібліотечних рад;
 • брати участь у заходах бібліотеки;
 • користуватися платними видами послуг, згідно Переліку платних послуг, які надаються бібліотекою;

Користувачі Бібліотеки виконують обов’язки:

 • дбайливо ставитися до документів з бібліотечного фонду; при одержанні документів перевірити їхню кількість і наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач;
 • повертати документи в установлений термін. У разі порушення термінів користування документами сплачувати пеню за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою;
 • за втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває;
 • несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством;
Кiлькiсть переглядiв: 440