Віртуальна виставка "Франко - універсальний геній України"

"Франко - це Академія наук та університет в одній особі"

(із спогадів сучасників про І.Франка)

"Я син народу, що вгору йде,
хоч був запертий в льох..."

Іван Франко

Книжкову виставку подаємо в форматі рекомендаційного списку літератури. Всі джерела знаходяться в читальному залі ЦБ імені М.Коцюбинського.

Будівничий української державності: Хрестоматія політологічних статей Івана Франка/ Упоряд. Д.Павличко. - К.: Вид.дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 640с.:портр.


Возняк С.М. У пошуках суспільного ідеалу (І.Франко і соціалізм).Монографія. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. - 176с.

Гарасим Я. Іван Франко та основи нашої суспільності: давнє і нове // День. - 2011. - №150-151(26-27серп.). - С.21

Гирич І.Б. М.Грушевський і І.Франко: до історії взаємин // Український історичний журнал. - 2006. - №5. - С.35-67

Гнатюк М. Заміри глибини // Дніпро. - 2011. - №8. - С.138-143

Говденко К. Безмежні світи Івана Франка // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - №11. - С.22-24

Голобородько Я. Іван Франко як лідер української меритократії // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - №9. - С.4-9

Головай І. Їх єднала доля України: Іван Франко й Українські січові стрільці // Дивослово. - 2006. - №7. - С.49-52

Голод Р. Позитивізм у творчості Івана Франка // Дивослово. - 2006. - №4. - С.50-53

Грицак Я.Й. "...Дух, що тіло рве до бою...": Спроба політичного портрета Івана Франка. - Львів: Каменяр, 1990. - 177с., іл.

Грицак Я.Й. Іван Франко в еволюції української політичної думки // Сучасність. - 1994. - №9. - С.114-126

Дорофтей О. Цивілізаційні виміри української культури в німецькомовних наукових публікаціях Івана Франка // Слово і час. - 2006. - №9. - С.3-8

Жулинський М. Іван Франко: душа, дух, духовність, або що визначає суспільний поступ // Слово і час. - 2007. - №1. - С.37-50

Жулинський М. "Признаюся, я ніколи не належав до вірних тої релігії..."// Хроніка 2000. Вип.31-32. - С.165-193

Іванишин М. Українська ідентичність у тлумачення Івана Франка // Слово і час. - 2009. - №2. - С.46-52

Кравець М.М. І.Франко - історик України. - Львів: Видавництво Львівського університету, 1971. - 204с.

Кухта Б.Л. З історії української політичної думки: Навч.посібник. - К.: Генеза, 1994. - 368с.

Маланюк Є. Франко як явище інтелекту // Розбудова держави. - 2001. - №7-12. - С.25-43

Онищенко В. Проблема національної самосвідомості в поемі Івана Франка "Мойсей"// Дивослово. - 2009. - №11. - С.21-23

Павлишенко М. Іван Франко про майбутнє та сучасність // Віче. - 2007. - №21-22. - С.21-23

Пятківський Р. проблема суб'єкта історичного процесу у філософії Івана Франка // Людина і політика. - 2001. - №6. - С.106-120

Реєнт О. "Ми мусимо навчитися чути себе українцями - не галицькими, не буковинськими, а українцями..."// Історія в школі. - 2006. - №10. - С.1-5

Сабат Г. Про свиню, звірячий парламент і встидливу опозицію: сатирично-політичні казки Івана Франка. - 2010. - №5. - С.38-45

Синичич Г.В., Яценко А.М. Національні архетипи в публіцистиці Івана Франка // Науковий вісник Волинського Національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. - 2010. - №21. - С.173-177

Сюндюков І. Український Мойсей. Франкова "Тріада Свободи": ідеал та реальність // Україна Incognita / За заг.ред. Л.Івшиної. - 4-те вид., стереотип. - К.: ЗАТ "Українська прес-група", 2005. - 400с. - С.221-225

Тихолоз Б. Іван Франко - філософ.(До характеристики стилю та еволюції мислення) // Сучасність. - 2002. - №12. - С.106-119

Тихолоз Б. Таємниця Франкової величі: секрети універсалізму // Дивослово. - 2011. - №10. - С.44-48

Тихолоз Б. Тисячострунна арфа велета духу // Дивослово. - 2006. - №8. - С.2-7

Тихолоз Б. Франкова "школа політичного мислення" // День. - 2011. - №225-226(9-10груд. - С.22

Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навч.посібник. - К.: Україна, 2000. - 512с.

Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Твори в 20 т.: Т.ХІХ Філософські, економічні та історичні статті. - К.: Держ. вид-во художньої літ., 1956. - С.155-194

Кiлькiсть переглядiв: 936