Книги про рідний край

за 2014 рік

/Files/images/nov_nadhodjennya/img368.jpg

Бойко В. М. Владні інституції Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія / Бойко В., Казіміров Д., Леп'явко С. ; Сівер. центр післядиплом. освіти [та ін.]. - Чернігів : Десна, 2014. - 190, [1] с. : іл.

Книга отримала премію міського голови та І місце в номінації "наукова література" в обласному літературному конкурсі "Краща книга року-2014", що відбувся 29 травня 2015 року.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img053.jpg

Реабілітовані історією : у 27 т. Чернігівська область. Кн. 4 / [НАН України та ін.] ; голов. редкол.: П. Т. Тронько (голова) [та ін.] ; обл. редкол.: В. М. Хоменко (голова) [та ін.] ; [ упоряд. : О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2012. - 630, [1] с. : іл. - (Реабілітовані історією).


/Files/images/nov_nadhodjennya/img051.jpg

Моренець В. І. Невідома спадщина / Віктор Моренець. - Ніжин : Лисенко М. М., 2014. - 262 с. : фот.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img050.jpg

Ревізія Чернігівського полку 1732 року / Укр. ін-т нац. пам'яті [та ін.] ; [упоряд. І. Ситий]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2014. - 718 с. : іл. + 1 окр. арк. к. - (Джерела до вивчення козацтва ; т. 3, ч. 1).


/Files/images/nov_nadhodjennya/img044.jpg

Береговий В.Г. Спортивне сузір'я Чернігівщини / Віктор Береговий. - Чернігів : Десна, 2014. - 127 с. : іл.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img049.jpg

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2013 рік / Черніг. облдержадмін. Департамент екології та природн. ресурсів ; [відп. за підгот. розд.: Небрат Т. Г. та ін.]. - Чернігів : [б. в.], 2014. - 228 с. : іл., табл.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img048.jpg

Екологічний паспорт Чернігівської області, 2013 / Черніг. облдержадмін., Департамент екології та природн. ресурсів. - Чернігів : [б. в.], [2014]. - 120 с. : іл., табл.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img041.jpg

Прибрежно-водная растительность приграничных территорий Брянской (Россия), Гомельской (Беларусь) и Черниговской (Украина) областей : монография / [Л. Н. Анищенко и др.]. - Чернигов : Десна Полиграф, 2014. - 175 с. : табл.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img042.jpg

Лукаш А. В. Созологически ценные растительные сообщества Полесья: [монография] / А. В. Лукаш, Т. Л. Андриенко. - Чернигов : Десна Полиграф, 2014. - 158, [1] с. : ил.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img043.jpg

Оценка состояния луговых экосистем поймы р. Днепр приграничных территорий Гомельской и Черниговской областей: монография / Н. М. Дайнеко [и др.]. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 131 с. : табл.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img054.jpg

Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період: матеріали міжнар. наук. конф. "Природні та техногеннозмінені екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період" та міжнар. наук.-практ. студ. конф. "Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих екосистем прикордонних територій", (9-11 жовт. 2014 р., Чернігів, Україна): зб. ст./ Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О. В. Лукаш (голова) та ін.]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2014. - 239 с. : іл. - Укр., рос., пол., англ. мовами.


/Files/images/nov_nadhodjennya/img046.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 505